Betingelser ved kjøp fra Småbruket  

Du plikter selv å gjøre deg kjent med de betingelser som omhandler handel via Internett!

NB! Du må være over 18 år for å kunne bestille.

Her kan du lese mer om bl.a.:

  • Salgs-, betalings- og leveringsbetingelser
  • Priser
  • Reklamasjon og retur / Angrerett (gjelder kun ved forbrukerkjøp)
  • Personvern og sikkerhet

Salgs- , betalings- og leveringsbetingelser

Etter at varen er er bestilt hos Småbruket og ordren er bekreftet av kunde, opprettes det en betalingsløsning gjennom paypal.

Priser

Småbruket forbeholder seg retten til å endre priser uten videre varsel til kjøper. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, f.eks. via Internett.

Alle priser er inkl. mva.

Småbruket tar forbehold om evt. prisfeil. Småbruket kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Småbruket forplikter seg til og levere varen til avtalt pris.

Reklamasjon og retur

En ordre er gyldig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse. Alle ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Den e-mail kunde mottar ved bestilling, er IKKE en ordrebekreftelse, men kun en bekreftelse på at ordren er mottatt. Ved bestilling av et produkt tas det for gitt at kjøper godtar Småbruket sine betingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Småbruket skriftlig/pr. e-mail kansellerer ordren grunnet eventuelle feil.

Kjøper skal rapportere eventuelle mangler ved en leveranse til Småbruket i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

Ved forbrukerkjøp har kunden angrefrist, dvs. ved kjøp av der kjøper er en privatperson. Angrefirstskjema vil bli ved forbrukerkjøp sendt til kunden sammen med fakturaen.

Reklamasjon - utdrag fra Kjøpsloven (Kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988.)

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstattning) etter kjøpsloven, jfr. kjl.paragraff 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspukt to år etter at kjøper mottok vare. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiften til tilbaketransport.


Personvern og sikkerhet

Småbruket registrer kun persondata i den grad det er nødvendig for å levere en bestilling. All informasjon som samles inn oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Denne informasjonen vil ikke bli solgt, utlånt, utleid eller på annen måte gjort tilgjengelig for uvedkommende. 

Småbruket behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger.